Eindexamens gaan niet door: hoe nu verder?

Vandaag heeft minister Slob bekend gemaakt dat het Centraal Schriftelijk Eindexamen dit jaar NIET doorgaat. Ook het CSPE voor Dienstverlening en Producten en de digitale eindexamens voor de kaderleerlingen gaan dus niet door. Alle centrale examens komen dus te vervallen. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van een volwaardig diploma.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit nieuws voor niemand prettig is om te ontvangen. Minister Slob: “Het doel van het nemen van deze maatregelen is juist om examenleerlingen ondanks de corona-crisis te begeleiden naar een goede afronding en met een volwaardig diploma op zak de overstap te kunnen laten maken naar het vervolgonderwijs.”

Schoolexamens
Na de berichtgeving gisteren waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd, ontstond logischerwijs verwarring over hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van de schoolexamens. Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 6 juni - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - de tijd om de schoolexamens af t e nemen. Hoe wij dat als school organiseren laten we zo spoedig mogelijk weten.

Zoals we gisteren al hebben laten weten, gaan de geplande schoolexamens en toetsen deze week niet door. Scholen hebben dus meer tijd om schoolexamens af te ronden. De aanmelddatum voor de vervolgopleidingen is voor het MBO verplaatst van 1 april naar 1 mei 2020.

De komende tijd wordt bovenstaande maatregel door het ministerie verder uitgewerkt: dit geldt ook voor de zak-slaag regeling en alle andere regelingen met betrekking tot inhalen en herkansen. Deze uitwerking moeten wij dus ook afwachten. We verwijzen u/jullie naar deze website van de rijksoverheid met vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs. Vanaf vandaag worden alle schoolexamens dus tot nader order uitgesteld.

We willen de tijd nemen om alles goed te onderzoeken en zorgvuldig uit te werken. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Hiermee voldoen we ook aan de oproep van de minister en de VO-raad om gebruik te maken van de ruimte die hierdoor ontstaat.

Beste examenkandidaten, het is voor jullie best lastig en onzeker. Dat begrijpen we heel goed. Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat jullie op de best mogelijke manier een diploma kunnen halen.


Met vriendelijke groet,

T de Groot
Directeur Van Maerlant
Media
  • news_examens


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram