Update i.v.m. maatregelen betreffende richtlijnen RIVM

In ons bericht van afgelopen zondag hebben we al aangegeven dat we op Van Maerlant de richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD volgen. Een aantal van onze docenten en leerlingen zijn vanwege deze richtlijnen thuis. We nemen van dag tot dag maatregelen om de voortgang van het onderwijs zo goed mogelijk te borgen. Dagroosterwijzigingen die hierdoor ontstaan zetten we zoveel mogelijk al de dag van te voren op Magister, met eventueel kleine updates in de ochtend.

Vooralsnog gaan de toetsen en examens door zoals gepland. Lesstof, opdrachten en extra oefenmateriaal staat in Magister. Leerlingen kunnen dus ook wanneer zij thuis zijn zelfstandig aan de slag en extra leren met het oog op de naderende toetsen.

 Aarzel niet om contact op te nemen met de mentor of de vakdocent wanneer u vragen heeft. Alle docenten houden hun mail in de gaten.

We willen u vragen om de richtlijn van het RIVM om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven, voor uw kind te blijven volgen. Wanneer de klachten 24 uur weg zijn, kunnen leerlingen weer naar school.

Tenslotte, we merken allemaal dat er veel berichtgeving is over het corona-virus. Vanuit de school willen we u adequaat informeren maar niet overladen met berichten. Wanneer er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct. Op onze website en op www.omo.nl vindt u actuele, up-to-date informatie.
Media
  • news_rivm


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram