Let op: enkele belangrijke wijzigingen in onze jaarplanning

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van een aantal belangrijke wijzigingen in de jaarplanning van Van Maerlant.

 • Dinsdag 4 februari is op Van Maerlant een schoolbreed overleg gepland. In verband met dit overleg hebben de leerlingen deze dag tot 11.00 uur geen les. Na 11.00 uur gaan de lessen door volgens het normale lesrooster. Uitzondering hierop zijn de tutorbijeenkomsten en het inhaaltoetsmoment. Deze gaan gewoon door. De VAS-toetsen voor de leerlingen uit leerjaar 2 zullen die dag, ondanks eerdere informatie, ook pas om 11.00 uur beginnen.

 • Maandag 4 mei is volgens het rooster een werkdag tussen de vakantie en 5 mei (Bevrijdingsdag) in. We hebben besloten de leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 ook op 4 mei vrij te geven. De vierdejaars leerlingen kunnen die dag facultatief examentraining doen in overleg met hun vakdocent. De docenten zullen deze dag gebruiken als studiedag.

 • In de jaaragenda staat de personeelsdag gepland op vrijdag 12 juni. In verband met de examenherkansingen is besloten de personeelsdag te verplaatsen naar dinsdag 2 juni. De leerlingen zijn deze dag vrij en zullen daardoor een extra lang Pinksterweekend hebben.
 • Media
  • news_logovanmaerlant


  Contact

  Bezoekadres:
  Onderwijsboulevard 1
  5223 DE 's Hertogenbosch

  Postadres:
  Postbus 2401
  5202 CK 's-Hertogenbosch


  073 - 61 32 931

  info@vanmaerlant.nl

  Volg ons op Social Media!

  Facebook Twitter Instagram