Rooster Centrale Examens Tijdvak 1 gepubliceerd

Na de meivakantie starten de examens weer. Op deze website (onder het kopje Leerlingen, Examens) is het rooster voor het eerste tijdvak te vinden. Het rooster voor de praktijkexamens D&P (kader) wordt in maart of wellicht al eerder bekendgemaakt. Overigens zijn is het menu ook het examenreglement terug te vinden. Het is dus zeker de moeite waard om dit eens door te nemen.
Media
  • news_examens


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram