Klas 3 bezoekt Vicki Brownhuis tijdens schakelweek

In Nederland krijgt 1 op de 3 mensen ooit kanker, elk uur krijgen 12 mensen de diagnose kanker en meer dan 43.000 mensen overlijden in een jaar aan deze verschrikkelijke ziekte. In elke klas zitten leerlingen die van dichtbij of in de nabijheid te maken hebben of hebben gehad met kanker.

Van woensdag 9 t/m vrijdag 11 oktober wordt tijdens de schakelweek stilgestaan bij dit onderwerp. Dit wordt gedaan door professionele vrijwilligsters van het Vicki Brownhuis. Het Vicki Brownhuis is een laagdrempelig inloophuis waar mensen, die te maken hebben met kanker, hun verhaal kwijt kunnen. Meer informatie kunt u vinden op www.vbrownhuis.nl.

Er zal gepraat worden over het woord 'kanker' als scheldwoord en over wat kanker met je doet als je ermee te maken krijgt. De bijeenkomst kan enige impact geven voor uw zoon of dochter, maar uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat dit voor de meeste leerlingen een waardevolle bijeenkomst is. Bijna iedereen op school heeft direct of indirect te maken met kanker, maar er wordt hier nauwelijks bij stilgestaan. Door er over te praten merken wij dat de meeste leerlingen dit ervaren als een waardevolle bijeenkomst. Leerlingen kunnen na de bijeenkomst kanker een plek geven en begrip tonen naar elkaar.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Vicki Brownhuis wat zich bevindt in de Aartshertogenlaan 469 in Den Bosch. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het Vicki Brown huis. Het is van belang dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn.

De mentoren worden op de hoogte gesteld en er wordt een inventarisatielijst gemaakt van leerlingen die nu of kortgeleden zelf te maken hebben gehad met deze ziekte. Zo weten ook de vrijwilligsters van het Vicki Brownhuis wat zij per bijeenkomst kunnen verwachten. Bovendien kunnen zij op die manier beter anticiperen tijdens de bijeenkomst. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat deze bijeenkomsten erg waardevol zijn voor uw kind, kan ik me voorstellen dat uw zoon/dochter hier liever niet over wilt praten. Uiteraard respecteer ik deze keuze en uw kind hoeft dan niet bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Wybren Leliveld
Docent Maatschappijleer


Tijdschema
Woensdag 9 oktober
- 08:30 – 09:45 klas 3D
- 10:00 – 11:15 klas 3B

Donderdag 10 oktober
- 08:30 – 09:45 klas 3E 10:00 – 11:15 klas 3F

Vrijdag 11 oktober
- 08:30 – 09:45 klas 3A
- 10:00 – 11:15 klas 3C
- 11:30 – 12:45 klas 3G

Vicki Brownhuis
Aartshertogenlaan 469
5213 JA ’s-Hertogenbosch
073-6148550
Media
  • news_vickibrownhuis


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram