Balans OuderPower: voor een beter ouderperspectief

Leren van elkaar, voor een beter ouderperspectief. Balans OuderPower organiseert een cursus voor en door ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of autisme. In zes cursusavonden gaan we met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan.

Meer info? Download dan hier de flyer of kijk op www.balansdigitaal.nl
Media
  • news_balansdigitaal


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram