De eerste 'lentoren' hebben hun certificaat behaald!

Op van Maerlant hebben 14 leerlingen uit leerjaar 3 hun lentorencertificaat behaald. Na een spannende sollicitatieperiode hebben zij deelgenomen aan een voorbereidende training om gedurende het schooljaar 2019-2020 de nieuwe eerstejaars leerlingen te begeleiden.

Elke 1e klas krijgt vanaf het nieuwe schooljaar, naast twee mentoren, ook twee leerling-mentoren (lentoren). Dit zijn leerlingen uit leerjaar 4 die een heel jaar helpen bij  de begeleiding van een brugklas. We doen dit omdat het belangrijk is dat brugklasleerlingen zich snel thuis en veilig zullen voelen op van Maerlant. De taken van een lentor zijn o.a. de brugklassers op hun gemak stellen en wegwijs maken op school, de waarden en normen van de school overdragen, een goede band opbouwen, extra paar ogen en oren van de mentor en meehelpen met het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Op de training hebben de lentoren een aantal onderdelen gehad die van grote waarde kunnen zijn bij het uitoefenen van deze taak zoals gesprekstechnieken, psychologie van een puber, sociologische groepsprocessen, omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wij zijn uiteraard erg trots op onze eerste lentoren en wensen hen erg veel succes!

Media
  • news_logovanmaerlant


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram