SNEL NAAR >
Van Maerlant - Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Dienstencentrum Van Maerlant; via professionaliteit en passie naar progressie.

Eind jaren ’90 werd, in het kader van de wet Weer Samen Naar School, het vso opgeheven. Om de expertise van het vso ten goede te laten komen aan de collega-scholen die met WSNS te maken kregen, is Dienstencentrum van Maerlant opgericht. Het is sinds de oprichting eind jaren ‘90 een zelfstandig opererend onderwijsadviesdienst werkend vanuit de OMO-organisatie Van Maerlant/Bossche Vakschool.

Kerncompetentie van het dienstencentrum is het vertalen van door docenten verworven ervaringen en knowhow, naar pedagogische en didactische oplossingen voor onderwijsinstellingen. We onderscheiden ons van de collega organisaties door de ervaringsdeskundigheid binnen het primair onderwijsproces. Het team van het dienstencentrum heeft in de school Van Maerlant namelijk óók een lesgevende taken; de medewerkers staan met één been in de dagelijkse onderwijspraktijk.

We zijn vooral actief in de regio Zuid-Nederland en zijn gespecialiseerd in het professionaliseren van docenten (teams). Het accent ligt daarbij op het versterken van onderwijs en het uitbouwen c.q. vergroten van hun deskundigheid; het vakmanschap van de docent. Waarbij we ons motto ‘via professionaliteit en passie naar progressie’ als uitgangspunt hanteren in ons eigen handelen en de begeleiding van de school.

Ruim 100 scholen (Pro, vo, mbo en hbo) hebben ons de voorbije jaren ingeschakeld voor begeleiding, coaching, training, advies of als sparringpartner. Onze diensten zijn altijd gericht op het realiseren van optimaal onderwijs en het aangrijpingspunt daarbij is de leerling, de docent of groepen docenten en de school. Waarbij we uitgaan van maatwerk om draagvlak en progressie te realiseren.

Daarbij valt te denken aan de volgende thema’s/projecten: Onderwijs op Maat/Toekomst Bestendig Onderwijs, de docent als coach, coachen op zelfregulatie, differentiëren, formatief handelen, variatie en afwisseling in werkvormen, oplossingsgericht werken, motivatiefactoren bij leerlingen, het puberbrein, Breinleren, Leren Leren (cognitieve-executieve functies), welbevinden, gespreksvaardigheden, denkhoeden DeBono, omgaan met leer- gedragsproblemen, kernkwaliteiten, talentontwikkeling. Ieder thema of project kan uitwerkt worden in een korte sessie, presentatie, studiedag, module, leerlijn enz., zowel live als online.

Dienstencentrum Van Maerlant; via professionaliteit en passie naar progressie.