Wie zijn wij?

“Geef ruimte aan het talent van de docent !”
(De docent als professional in het geven van onderwijs op maat)

Al vanaf augustus 1999 is Dienstencentrum Van Maerlant onderdeel van de organisatie van Van Maerlant en functioneert het als herkenbare eenheid naar de onderwijsinstellingen en scholen in de regio.

Kerncompetentie van Dienstencentrum Van Maerlant is het omzetten van de, o.a. op Van Maerlant, intern opgedane ervaringen en expertise, in educatieve diensten voor scholen. Het onderscheidt zich van andere onderwijsondersteuners en aanbieders van dienstverlening, door de ervaringsdeskundigheid binnen het primair onderwijsproces (het lesgeven en verzorgen van effectief onderwijs). Het team van het Dienstencentrum heeft in de school Van Maerlant tevens lesgevende taken. Staat dus steeds met één been in de dagelijkse onderwijspraktijk.

In de gehele regio stelt Dienstencentrum Van Maerlant haar expertise ter beschikking aan scholen, opdat deze hun onderwijs kunnen versterken, ‘t zorgaanbod kunnen verbreden en de deskundigheid kunnen uitbouwen en vergroten. Het Dienstencentrum is gespecialiseerd in het professionaliseren van docenten. Het accent ligt daarbij op het vakmanschap van de docent.

We zijn actief op diverse Pro-, VO-, MBO- en HBO-scholen die op aanvraag, specialistische ondersteuning inroepen. De diensten zijn altijd gericht op het realiseren van optimaal onderwijs en het aangrijpingspunt daarbij is de leerling, de docent of groepen docenten en de school. Het motto van Dienstencentrum Van Maerlant is daarbij: "Via Professionaliteit en Passie naar Progressie "Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram