Werkmodellen
De medewerkers van het dienstencentrum hanteren de volgende werkmodellen:
 • Het consultmodel
  Consultatief overleg met en coaching van docenten op het terrein van het verzorgen van onderwijs op maat, de begeleiding van leerlingen, enz..
   
 • Het supportmodel:
  Het “train de trainer - model”. Directe ondersteuning en professionalisering tijdens uitvoering van het werk, bijvoorbeeld bij het realiseren van een faalangstreductietraining of bewustwordingstraining.
   
 • Professionalisering:
  Middels coaching, studiemiddagen, cursussen en projecten.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram