Onze doelgroep
De activiteiten van het dienstencentrum worden uitgevoerd voor diverse doelgroepen. We hebben ruime ervaring op scholen/ instellingen voor pro, vo, mbo en hbo onderwijs. Iedere activiteit of project kan uitwerkt worden middels coaching, een korte sessie, presentatie, studiedag, module, leerlijn enz., zowel live als online.
 • De docent: 
  begeleiding en ondersteuning van individuele en/of groepen docenten in het primair proces, het “vakmanschap van docent zijn” . Altijd met als uitgangspunt en doel om het onderwijs effectiever, aantrekkelijker, bevredigender en plezieriger te maken voor zowel de docent als leerling. Hierbij kan gedacht worden aan: personal coachingstrajecten, cursussen en projecten waarin een mix van bijeenkomsten en collegiale consultatie een rol spelen.

 • Het OOP:
  Het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) heeft een zeer belangrijke taak op school. Vaak weten zij als eerste wat er bij een individuele leerling of groep leerlingen speelt. Zij hebben binnen de schoolorganisatie op verschillende manieren veelvuldig contact met de leerlingen en daardoor tevens een belangrijke invloed op het opvoedkundige, pedagogische klimaat binnen de school. In dat dagelijks contact met de leerling kan het OOP allerlei zaken ervaren waar het soms nog niet vertrouwd mee is, of als moeilijk ervaart. De ervaring leert dat een module rondom bepaalde thema's, het OOP bewuster maakt van hun taak en handelen binnen de schoolorganisatie.

 • De school:
  Omgang met de veelheid van onderwijskundige uitdagingen is voor de school, het management en het team niet altijd even eenvoudig, het gaat allemaal niet vanzelf. Dienstencentrum Van Maerlant kan als ‘critical friend’ meedenken omtrent onderwijsconcepten en de implementatie ervan of, als verbinder, een ingang creëren naar collega scholen enz.

 • De leerling:
  bijvoorbeeld trainingen op het gebied van sociaal-emotionele en pedagogische en didactische problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld (groeps)trainingen op het terrein van sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst, concentratie – taakaanpak, agressieregulatie, bewustwording etc. .


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram