SNEL NAAR >
Van Maerlant - Diensten op OOP-niveau

Diensten op OOP-niveau

Het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) heeft een zeer belangrijke taak op school. Vaak weten zij als eerste wat er bij een individuele leerling of groep leerlingen speelt. Zij hebben binnen de schoolorganisatie op verschillende manieren veelvuldig contact met de leerlingen en daardoor tevens een belangrijke invloed op het opvoedkundige, pedagogische klimaat binnen de school. In dat dagelijks contact met de leerling kan het OOP allerlei zaken ervaren waar het soms nog niet vertrouwd mee is, of als moeilijk ervaart. De ervaring leert dat een module rondom bepaalde thema’s, het OOP bewuster maakt van hun taak en handelen binnen de schoolorganisatie.

De ervaring leert dat een studiedag rondom een bepaald thema het OOP bewuster maakt van haar taak en handelen binnen de schoolorganisatie. Daarnaast levert professionalisering van de medewerkers van het OOP, het in de spotlights zetten, een positieve impuls aan het groepsdynamische proces van deze medewerkers. De bijeenkomsten hebben dan ook het uitgangspunt: Het gaat goed! Hoe kan het nog beter?

Dienstencentrum Van Maerlant denkt graag met u mee over een passend thema voor het OOP op het gebied van signalering, deskundigheidsbevordering of omgang/communicatie met leerlingen. Te denken valt concreet aan de volgende thema’s:

Gespreksvaardigheden

Gespreksvaardigheden vormen de basis in de aansturing en begeleiding van leerlingen. Het doel is om deelnemers bewuster te laten worden van hun communicatie. Door een adequate communicatie kan er een preventieve werking van het OOP naar leerlingen uitgaan.
Van Maerland - Eigen notebook:laptop

Student 3

'Mauris semper tempor mollis. Cras arcu dolor, ultricies vel elit quis, porttitor suscipit eros.'

Vaardigheden m.b.t. tot omgaan met bijvoorbeeld:
 • ADHD
 • Autisme
 • PDD-NOS
 • Faalangst
 • Pesten en weerbaarheidsproblemen

Coaching on Demand

Binnen dit traject krijgt de OOP-er die direct in relatie tot de leerlingen staat, de totale autonomie, keuzevrijheid, ruimte, om middels zelfgekozen thema’s en accenten een aantal keer te sparren en brainstormen met een specialist, coach. Een eigen leerroute kan bepaald worden.

En onderstaande thema’s:

 • Intensieve personal coaching trajecten
 • Motivatie in de school
 • Oplossingsgericht begeleiden
 • Talentontwikkeling
 • Breindidactiek
 • Module Onderwijs Ondersteunend Personeel
 • Kernkwaliteiten
 • Feedback geven en ontvangen
 • Het coaching gesprek
 • Omgaan met leer- en gedragsproblemen
 • Puberbrein
 • Training WellZijn
 • Wandelcoaching
 • Module Communicatie
 • Ins en outs van Magister