Begeleiding op schoolniveau
Er verandert veel in het onderwijs en die veranderingen gaan snel. Denk aan zaken zoals:
  • De veranderende reguliere leerling in het algemeen. Deze heeft andere interesses, stelt andere prioriteiten en vraagt om een uitdagende interactie. Ze zijn bovendien vertrouwd met nieuwe manieren van leren en het omgaan met informatiebronnen. 
  • Veranderingen in het onderwijs, zoals; de docent die een accentverschuiving merkt  van iets minder kennisoverdrager naar  ook de begeleidende rol, het centraler komen staan van de interactie tussen docent en leerling en het actief leren en zelfstandig werken dat steeds essentiëler wordt.
  • De toenemende diversiteit en complexiteit van didactische-, gedragsmatige- en sociaal emotionele problematiek en daarmee gepaard gaande een verhoogde belangstelling en een groeiende behoefte bij het  management en  het docententeam om hier adequaat mee om te gaan.

Hiermee omgaan is voor de school, het management en het team niet eenvoudig, het gaat allemaal niet vanzelf.

Om  hierin mee te denken en u mogelijk te begeleiden en ondersteunen, kan Dienstencentrum Van Maerlant wellicht een rol van betekenis spelen.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram