Begeleiding op OOP-niveau
Het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) heeft een belangrijke taak op school. Zij staan vaak in directe verbinding met de leerlingen, zowel de individuen als groepen. Vaak weten zij als eerste wat er met een individuele leerling of groep leerlingen speelt. Die signaalfunctie is een belangrijk aspect van hun taak in de schoolorganisatie. In het dagelijks contact met de leerling kan het OOP allerlei zaken ervaren waar het soms nog niet vertrouwd mee is.
 
De ervaring leert dat een studiedag rondom een bepaald thema het OOP bewuster maakt van haar taak en handelen binnen de schoolorganisatie. Van Maerlant denkt graag met u na over een passend thema voor het OOP op het gebied van signalering of omgang/communicatie met leerlingen. Te denken valt concreet aan de volgende thema’s:
 • Gespreksvaardigheden:
  Gespreksvaardigheden vormen de basis in de aansturing en begeleiding van leerlingen. Het doel is om deelnemers bewuster te laten worden van hun communicatie. Door een adequate communicatie kan er een preventieve werking van het OOP naar leerlingen uitgaan.
   
 • Vaardigheden m.b.t. tot omgaan met bijvoorbeeld.
  - ADHD
  - PDD-NOS
  - Faalangst
  - Pesten en weerbaarheidsproblemen


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram