Begeleiding op docentniveau
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dat is te danken aan de inzet van iedereen die in het onderwijs werkt. Onderwijs en onderwijsgevenden als de spil in de wereld van vandaag en morgen. Kwaliteit vraagt ook onderhoud. Vraagt om van tijd tot tijd stil staan te staan bij onderwijskundige ontwikkelingen in de school, bij nieuwe pedagogische en didactische concepten of specifieke problemen binnen een veranderende leerling-populatie. De ervaring leert dat professionaliseringstrajecten  in de vorm van coaching, cursussen, projecten, studiedagen de  mogelijkheid en rust creëren om daarbij stil te staan. Te denken valt aan de volgende thema’s / projecten:

Project: Onderwijs op Maat / Differentiatie
Ben je een ervaren docent en wil je bewuster de focus op maatwerk? Of juist een ‘starter’ die nog zoekt naar een eigen stijl? Met het project Onderwijs op Maat krijg je meer grip op je groep en wordt het onderwijs effectiever, meer maatwerk, actiever en plezieriger, voor zowel de docent als de leerlingen.

Coaching on Demand
Goed onderwijs vraagt onderhoud. Vraagt om van tijd tot tijd stil te staan bij onderwijskundige ontwikkelingen, bij nieuwe pedagogische en didactische concepten of specifieke problemen binnen een veranderende leerlingpopulatie. Zij-instromers, startende docenten, ervaren rotten … om op pedagogisch en didactisch niveau optimaal te blijven functioneren zullen ze zich permanent moeten kunnen blijven ontwikkelen. Leraar, elke dag anders … Binnen dit traject krijgt de docent de totale autonomie, keuzevrijheid, ruimte, om middels zelfgekozen thema’s en accenten een aantal keer te sparren en brainstormen met een specialist, coach. Een eigen leerroute kan bepaald worden.

En onderstaande thema’s: 
 • Intensieve personal coachingstrajecten 
 • Motivatie in de school 
 • Formatief handelen 
 • Oplossingsgericht begeleiden 
 • Feedback – Feedup - Feedforward 
 • Talentontwikkeling 
 • Breindidactiek 
 • Module (leerling-gebonden) Onderwijs Ondersteunend Personeel 
 • Kernkwaliteiten 
 • Executieve en cognitieve functies (leren leren) 
 • Training WellZijn 
 • Wandelcoaching 
 • Module Communicatie 
 • Inzet nieuwe media in het primaire proces 
 • Denkhoeden De Bono 
 • Ins en outs van Magister 
 • Module Mentoraat 

 • Naast een aantal van bovenstaande trajecten; biedt de laatste module ook mogelijkheden tot: 
 • reflectiegesprekken 
 • gespreksinterventietechnieken 
 • interactiestijlen 
 • het 10 minuten gesprek 
 • het slecht-nieuwgesprek 
 • de claimende ouder 
 • feedback geven en ontvangen 
 • het coachingsgesprek 
 • incidentmethode 
 • omgaan met leerlingdossiers 
 • oplossingsgericht coachen 
 • leerstijlen 
 • groepsdynamica 
 • mediatie 
 • omgaan met leer- en gedragsproblemen 
 • signalerings- en observatie instrumenten 
 • EQ 
 • Puberbrein 
 • Omgaan met Pesten 

 • Daarnaast biedt het Dienstencentrum Van Maerlant studiedagen, thematische bijeenkomsten en implementatie van projecten.  Contact

  Bezoekadres:
  Onderwijsboulevard 1
  5223 DE 's Hertogenbosch

  Postadres:
  Postbus 2401
  5202 CK 's-Hertogenbosch


  073 - 61 32 931

  info@vanmaerlant.nl

  Volg ons op Social Media!

  Facebook Twitter Instagram