Begeleiding op docentniveau
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dat is te danken aan de inzet van iedereen die in het onderwijs werkt. Onderwijs en onderwijsgevenden als de spil in de wereld van vandaag en morgen. Kwaliteit vraagt ook onderhoud. Vraagt om van tijd tot tijd stil staan te staan bij onderwijskundige ontwikkelingen in de school, bij nieuwe pedagogische en didactische concepten of specifieke problemen binnen een veranderende leerling-populatie. De ervaring leert dat professionaliseringstrajecten  in de vorm van coaching, cursussen, projecten, studiedagen de  mogelijkheid en rust creëren om daarbij stil te staan. Te denken valt aan de volgende thema’s / projecten:
  • Project : De Veranderende Leerling – De Veranderende Docent:
    Ben je een ervaren docent en wil je (beter) aansluiten bij de jeugd van nu? Of juist een ‘starter’ die nog zoekt naar een eigen stijl? Met het project Veranderende Leerling – Veranderende Docent krijg je meer grip op je groep en wordt het onderwijs effectiever, actiever en plezieriger, voor zowel de docent als de leerlingen. Centraal hierin staat: Hoe creëer je tijdens de reguliere les tijd en ruimte voor jezelf als docent om meer aandacht te kunnen besteden aan kleine groepen en/of individuele leerlingen die extra ondersteuning zorg nodig hebben.
  • Intensieve personal coachingstrajecten 
  • Protocol aanpak en begeleiding van “probleemklassen.
  • Theorie en praktische tips omtrent de omgang met leer- gedrags-  en sociaal emotionele problemen, bijv. ADHD, ASS, Dyslexie, Faalangst, Pesten en weerbaarheidsproblemen
  • Handelingsgericht werken ( op groeps-  en/of individueel niveau)
  • Communicatie- en gespreksvaardigheden
  • Effectief onderwijzen en klassen- groepsmanagement
  • Inzet op actief leren en zelfwerkzaamheid bij leerlingenContact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram