Diensten
Het dienstencentrum verleent diensten op verschillende niveaus: 
  • Diensten op docent niveau
  • Diensten voor Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)
  • Diensten op schoolniveau
  • Diensten op leerlingniveau

Via het menu hiernaast kunt u meer informatie vinden over het portfolio van het dienstencentrum op dit moment.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram