Activiteiten
De activiteiten van het dienstencentrum worden onderscheiden naar diverse niveaus:

  • Docentniveau: begeleiding en ondersteuning van individuele en/of groepen docenten in het primair proces, het “vakmanschap van docent zijn” . Altijd met als uitgangspunt en doel om het onderwijs effectiever, aantrekkelijker, bevredigender  en plezieriger te maken voor zowel de docent als leerling. Hierbij kan gedacht worden aan: personal coachingstrajecten, cursussen en projecten waarin een mix van bijeenkomsten en collegiale consultatie een rol spelen.
     
  • OOP: (Onderwijs Ondersteunend Personeel) In het dagelijks contact met de leerling kan het OOP allerlei zaken ervaren waar het soms nog niet vertrouwd mee is. De ervaring leert dat een studiedag rondom een bepaald thema het OOP bewuster maakt van haar taak en handelen binnen de schoolorganisatie.
     
  • Schoolniveau: bijvoorbeeld inrichting van een protocol voor “de moeilijke klas”, keuzes in diagnostisch testmateriaal, meedenken omtrent onderwijsconcepten en de implementatie ervan, enz.

  • Leerlingniveau: bijvoorbeeld trainingen op het gebied van sociaal-emotionele en pedagogische en didactische problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld (groeps)trainingen op het terrein van sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst,concentratie – taakaanpak, agressieregulatie, bewustwording.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram