Procedure zij-instromers leerjaar 2-3

SCHOOLJAAR 2019-2020

Welke leerlingen kunnen er instromen? Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-basis en/of vmbo-kader advies. 

Criteria voor toelating 
• Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
• Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier. 
• Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden. 
• Positief oordeel van de toelatingscommissie. 

De voor-aanmelding 
De voor-aanmelding vindt plaats tussen 1 januari en 1 april 2018, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een voor-aanmelding als het voor-aanmeldingsformulier via de link op onze website is ingevuld en samen met de gewenste bijlage is ontvangen door onze casemanager. U mag het formulier en de bijlage mailen naar mevrouw M. Pirard via m.pirard@bosschevakschool.nl  of per post versturen naar onze school. U krijgt een bevestiging van ontvangst. 

Welke bijlage moet u mee aanleveren
• Een actuele cijferlijst 
• vooraanmeldingsformulier: klik hier om het formulier te downloaden 

Procedure 
• U krijgt ( na 1 april) bericht van de Bossche vakschool indien uw voor-aanmelding in behandeling genomen kan worden. 
• Uw voor-aanmelding wordt op dat moment een officiële aanmelding. 
• De Bossche vakschool vraagt, middels een inlichtingenformulier, gegevens op bij de afleverende school. 
• De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden. 

Kennismakingsgesprek 
Indien de leerling in de aanmeldingsprocedure zit ontvangt u van ons een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. 

Definitieve plaatsing 
U ontvangt van ons een officieel bericht dat de leerling geplaatst is.Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch