Dienstencentrum Van Maerlant

Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband VO De Meierij. O.a. binnen dat samenwerkingsverband stelt Van Maerlant haar expertise ter beschikking aan de reguliere vo scholen in de regio, opdat deze hun zorgaanbod kunnen verbreden en de deskundigheid kunnen vergroten. Bij het realiseren hiervan is gekozen voor het opzetten van een dienstencentrum.

De Van Maerlant-organisatie bestaat dus uit twee onderdelen:

  • Van Maerlant
  • Dienstencentrum Van Maerlant

Vanuit het dienstencentrum kunnen de vo-, pro- en mbo-scholen, binnen en buiten het samenwerkingsverband en de regio, op aanvraag specialistische hulp of ondersteuning inroepen op leerling-, docent- of schoolniveau.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter